تاريخ روز : پنجشنبه 04 مرداد 1403

سامانه اطلاع رساني سهامداران شركت سرمایه گذاری صنعت نفت

  

نمودارها 

 

اطلاعات عمومی 

 

نحوه ورود به سامانه مدیریت سهام شرکت سرمایه گذار صنعت نفت

  • سهامدارن محترم حقیقی

می توانند با وارد نمودن کد بورسی خود به عنوان نام کاربری، و کدملی خود بعنوان رمز عبور ،صفحه کاربری خود را در سامانه مدیریت سهام ملاحظه نمایید.

مثال احمد سعیدی با کد بورسی "سعی00975" کد ملی 0070253787 :

نام کاربری:سعی00975

رمز عبور:0070253787

  • سهامدران محترم حقوقی

می توانند با وارد نمودن  کد بورسی به عنوان نام کاربری و شماره ثبت شرکت خود بعنوان رمز عبور، صفحه کاربری خود را در سامانه مدیریت سهام ملاحظه نمایند.

مثال شرکت آوا با کد بورسی "شرک00847" شماره  8795487 :

نام کاربری:شرک00847

رمز عبور:8795287

اطلاعیه ها 

 
دریافت به صورت RSS     : دوره مالی